Fotboll med jobbet  

Många företag bryr sig väldigt mycket om sina anställdas hälsa, att de anställda mår bra är en förutsättning för att de ska kunna göra ett bra jobb. Därför är det viktigt att de anställda rör sig och att företaget uppmuntrar just detta, det kommer att resultera i färre sjuktimmar och framför allt gladare anställda. Som företag kan man uppmuntra genom att till exempel ge friskvårdsbidrag, detta ser ofta mycket olika ut beroende på vilken arbetsplats man är på och det är många företag som tyvärr väljer att inte ge sina anställda friskvård alls.

Ofta får de anställda välja fritt vad de vill göra under friskvården eller sina friskvårdsoccer manager against supporters in the stadiumstimmar, en del företag tillåter de anställda att få friskvårdstimmar på betald arbetstid för att se till att de anställda får den motionen som de behöver. Andra företag väljer att bidra med en summa så att de anställda ska kunna motionera under sina fritid. Om du vill läsa mer om friskvårdsbidrag kan du gå in på friskvård. Företaget kan beviljas friskvårdsbidrag från Skatteverket och i de fallen så är det de skatteverket som bestämmer vad det är som räknas som friskvård. Man kan få bidrag varje månad eller ett fast belopp per år som man kan använda till friskvård.

Många företag väljer att engagera sina anställda i olika sportsliga aktiviteter genom att skapa lag på fritiden som de anställda kan delta i, många tycker att detta är roligt samtidigt som man får en chans att röra på sig och umgås med sina kollegor. Det leder ofta till en bättre sammanhållning på jobbet samtidigt som de anställda mår betydligt bättre både fysiskt och psykiskt. Det blir därmed en vinnande situation för alla inblandade. Som företag kan man hyra en lokal som de anställda kan hålla till i. Fotboll är en utmärkt sport som man kan vara många som deltar i, detta är passande om det är många som är intresserade av att delta i sportsliga aktiviteter utanför jobbet och därför bör du som företagare kolla upp intresset för att bilda ett fotbollslag med dina anställda. Ni kan även tävla mot andra företag med fotbollslag.