Så anlägger man en fotbollsplan

Det finns mycket att tänka på när en fotbollsplan ska anläggas, och här följer information om hur man lägger en konstgräsplan. Det första som bör göras är att placera planen så att risken för att bländas på planen minimeras. Därför bör man eftersträva Nord-sydlig riktning. Hänsyn bör även tas till markens kondition och att försöka undvika tjälfarligt underlag. Det ska också finnas möjligheter att få en bra ytvattning från planen och från sidoområden om sådana finns. Se även till att löv och barrträd inte finns för nära, och håll alltid löv och grenar borta från planen, därför är regelbunden renhållning väldigt viktig. Storleken på planen framgår av SKF’s måttbok men några riktlinjer är att planen skall vara 65×115 meter i spelmått med totalyta på 75×111 meter. För elitfotboll skiljer sig måtten till 68×105 meter med total konstgräsyta på 74×111 meter. Utöver planens mått så bör det finnas utrymme för sidoområden för lagen att värma upp på exempelvis. Utöver dessa ytliga beskrivningarna, så finns mycket mer som måste beaktas. Du behöver därför utforska alla grunderna noga innan du börjar.

Varför skall planen vara inhägnad?

Varför är det smart att ha planen inhägnad ? En anledning är för att undvika att få in obehöriga motorfordon, djur eller personer på planen. Dock är det viktigt att det finns krypentréer för att allmänhet skall kunna komma in på planen när den är ledig. Det är också viktigt att ha körgrindar som går att öppna upp för att snöröjare och andra maskiner skall kunna komma in. Det ska finnas tillräckligt många entréer och körgrindar, så det bör finns mer än en på en större plan. En ytterligare fördel med att planen har en inhägnad är att undvika att bollar skjuts långt utanför planen. Finns inhägnad som är tillräckligt hög så tar den emot bollarna, nät är ultimat i det syftet. Därför är det en fördel om man kan bygga halva inhägnaden på kortsidorna med staket och sedan sätta nät på övre halvan bakom målen. Så det viktigaste är att efter planering för yta till själva fotbollsplanen och sidoområden också avse yta för att få upp bra stängsel. Sedan bör det såklart finnas plats för eventuella åskådare.

Kan man få hjälp med finasiering?

Det kostar olika mycket att anlägga en fotbollsplan beroende på vilka förutsättningar som finns. Ett sätt att undvika lite utgifter, är om man från början har en grusplan, förutsatt att grusbädden uppfyller alla krav som ställs. Då sparar man in tid på markarbetet. Andra aspekter som spelar roll är om du har tänkt att planen skall inneha värme, om du ska lägga sviktspad eller låta all svikt komma från ifyllnadsmaterial. Du behöver även räkna in kostnader för hur mycket underhåll av planen som beräknas, då bra underhåll är en förutsättning för att planen ska hålla längre. Om planen skall kunna utnyttjas av allmänheten så har du möjlighet att se om det går att få bidrag från kommunen samt från vissa företag inom näringsliv. Det hjälper dig att eventuellt sänka dina egna lånekostnader. Du kan Jämföra privatlån på www.sambla.se för att hitta det förmånligaste lånet bland anslutna banker för att finansiera din plan.